Για συνδιασμούς οχημάτων έως 4250 kgr ”Χωρίς Εξετάσεις”

Εισαγωγή κωδικού 96

Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την εισαγωγή
του κωδικού Β96
Image
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία άδειας οδήγησης αυτοκινήτου
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet
Παράβολα
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για την εισαγωγή
του κωδικού Β96
Image
 »  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης               

                   
 Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων
που απαιτούνται για την εισαγωγή του κωδικού Β96.

 »  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
  •      
     
      Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για την εισαγωγή του κωδικού Β96.

Image
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για την εισαγωγή του κωδικού Β96. 

 Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

»  Θεωρητικά μαθήματα : 1 ώρα
»  Πρακτικά μαθήματα : 6 ώρες 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Image

Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου
με την εισαγωγή του κωδικού Β96

 
»  Συνδυασμός αυτοκινήτoυ κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο μάζας που υπερβαίνει
τα 750 kg και υπό την προυπόθεση ότι, 
η μάζα του συνδυασμού αυτού κυμαίνεται
από τα 3.500 kg έως τα 4.250 kg.

»  Η άδεια αυτή χορηγείται σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 4 της Υ.Α. A3/οικ 50984/7947/2013 και φέρει τον κοινοτικό
κωδικό αριθμό 96 (B96).

 

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Image

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω το δίπλωμα οδήγησης με την εισαγωγή του κωδικού Β96

 
»  Να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα.
»  Να μην κατέχει άλλη άδεια οδήγησης, ίδιας κατηγορίας, ελληνική ή κράτους-μέλους της Ε.Ε. (συμπεριλαμβανομένων των κρατών Νορβηγίας Ισλανδίας και Λιχτενστάιν).
»  Να είναι κάτοχος ισχύουσας άδειας οδήγησης κατηγορίας B τουλάχιστον.
»  Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
»  Να ολοκληρώσει ένα κύκλο υποχρεωτικής εκπαίδευσης για την κατηγορία.
 

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά