ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ C

ΠΕΙ φορτηγού

AΡΧΙΚΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άδειες Οδήγησης που εκδόθηκαν πριν την 10/09/2009

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1Ε ή CΕ.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

 
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1Ε ή CΕ
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού
 
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.
»  1 Παράβολο Θεωρητικής Εξέτασης Π.Ε.Ι.

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού.

Image
Εκπαίδευση

 

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. αρχικής επιμόρφωσης
απαιτείται η εξέταση του οδηγού
σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.
Θεωρητική εξέταση 


Η θεωρητική εξέταση γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Μηχανογραφικού Συστήματος Θεωρητικών Εξετάσεων Π.Ε.Ι. και περιλαμβάνει 2 δοκιμασίες.

  1. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, στις εγγραφές ο οδηγός θα πρέπει να απαντήσει σωστά τουλάχιστον σε 36 από τις 60 ερωτήσεις σε χρονική διάρκεια 150 λεπτών.
  2. Δύο μελέτες περιπτώσεων, στις οποίες ο οδηγός θα πρέπει να συγκεντρώσει τουλάχιστον 24 βαθμούς από τους 40 που βαθμολογείται η πλήρης ανάπτυξη και των 2 θεμάτων, σε χρονική διάρκεια 90 λεπτών.

Πρακτική εξέταση 


Όσον αφορά την θεωρητική εξέταση από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών για πρακτική εξέταση η οποία αποτελείται από προφορική εξέταση διάρκειας 30 λεπτών και δοκιμασίας οδήγησης 90 λεπτών.

  

Η ισχύς του Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας οδηγού οχημάτων μεταφοράς εμπορευμάτων, είναι πέντε (5) έτη και ανανεώνεται εφόσον ο οδηγός, παρακολουθεί επιτυχώς το κατάλληλο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ / ΑΝΑΝΕΩΣΗ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ

Άδειες Οδήγησης που εκδόθηκαν μετά την 10/09/2009

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1Ε ή CΕ.
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  Βεβαίωση παρακολούθησης Π.Ε.Ι. (παρέχεται από τη σχολή)

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού

 
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία Άδειας Οδήγησης κατηγορίας C1, C, C1Ε ή CΕ
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  Βεβαίωση παρακολούθησης Π.Ε.Ι. (παρέχεται από τη σχολή)
 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

           

   Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των
παραβόλων που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού.

 Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού
 
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το ΠΕΙ φορτηγού.

Εκπαίδευση

Για την έκδοση του Π.Ε.Ι. περιοδικής κατάρτισης απαιτείται η παρακολούθηση σεμιναρίου. 

Ο υποψήφιος οδηγός υποχρεούται να παρακολούθηση 35 ώρες Θεωρητικής Εκπαίδευσης (χωρίς Εξετάσεις) ή 42 ώρες (για Εμπορευμάτων και Επιβατών μαζί) στη σχολή ΠΕΙ.

Μετά την παρακολούθηση των 35 ή 42 ωρών αποκτάται τη Βεβαίωση Παρακολούθησης η οποία πρέπει να κατατεθεί στη Περιφέρεια του τόπου διαμονής σας.

Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά