ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α2 ή Α

Δίπλωμα οδήγησης μηχανής χωρίς εξετάσεις

Δίπλωμα οδήγησης μηχανής χωρίς Εξετάσεις

Πληροφορίες
 
 

Περίπτωση 1η

Εάν αποκτήσατε το δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 1/5/2002 έως 18/1/2011 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας , το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α (απεριόριστα κυβικά) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.

Περίπτωση 2η

Εάν αποκτήσατε το δίπλωμα οδήγησης μηχανής κατηγορίας Α1 από 19/1/2011 έως 18/1/2013 και δεν υπάρχει ο κωδικός 72 την στήλη 12 στο δίπλωμα σας , το δίπλωμα σας μπορεί να μετατραπεί στην κατηγορία Α2 (35kw ή 400cc) χωρίς εξετάσεις οδήγησης.

Ημ. απόκτησης – Κωδικός διπλώματος

Στην πίσω όψη του διπλώματος οδήγησης στην κατηγορία Α1 και στην στήλη 10 αναγράφεται η ημερομηνία απόκτησης του διπλώματος σας,εάν βρίσκεστε εντός των χρονικών πλαισίων και δεν υπάρχει και ο κωδικός 72 το δίπλωμα σας μετατρέπεται αντιστοίχως στην κατηγορία Α ή Α2 χωρίς να δώσετε πρακτικές εξετάσεις. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση δείτε εδώ

 

Διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για να μετατραπεί το δίπλωμα σας στην αντίστοιχη κατηγορία

Δικαιολογητικά:

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
»  Φωτοτυπία υπάρχουσας άδειας οδήγησης.
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.

Δικαιολογητικά:

»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου.
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής.
»  Φωτοτυπία υπάρχουσας άδειας οδήγησης.
»  Α.Φ.Μ. & Κωδικούς Taxisnet

»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης.

Παράβολα:

»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής χωρίς εξετάσεις !

Παράβολα:

»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης

 

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής χωρίς εξετάσεις !

Δικαιολογητικά
Image
Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για το δίπλωμα
οδήγησης μηχανής Α εφόσον έχω δίπλωμα μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2
Image
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
»  2 έγχρωμες φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου
»  Φωτοτυπία ταυτότητας ή του διαβατηρίου και της άδειας διαμονής
»  Φωτοτυπία διπλώματος οδήγησης 
»  Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση
»  Αίτηση εκτύπωσης άδειας οδήγησης
Παράβολα
Image
Τα απαραίτητα παράβολα που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης
μηχανής Α εφόσον έχω δίπλωμα μηχανής ΑΜ ή Α1 ή Α2 
Image
»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης

Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή
των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα
οδήγησης αυτοκινήτου.

»  1 Παράβολο Εκτύπωσης Άδειας Οδήγησης
»  1 Χαρτόσημο Επέκτασης Κατηγορίας
»  1 Παράβολο Πρακτικής Εξέτασης

 

    Αναλαμβάνουμε για εσάς την έκδοση και την πληρωμή των παραβόλων που απαιτούνται για το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου.

Image
Εκπαίδευση

Ελάχιστες υποχρεωτικές ώρες που πρέπει να παρακολουθήσετε για την διαδικασία της έκδοσης για το δίπλωμα οδήγησης μηχανής

 

Ο υποψήφιος οδηγός θα πρέπει να παρακολουθήσει :

»  Θεωρητικά μαθήματα : Δεν απαιτούνται
»  Πρακτικά μαθήματα : 7 ώρες  

 

Η διδακτική ώρα είναι ίση με 45΄ λεπτά.

Δικαίωμα οδήγησης

Image
Τι μπορώ να οδηγήσω με το δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο 
 

 

»  Μοτοσικλέτες μέγιστου κυβισμού 125 cm3, μέγιστης ισχύος 11 kW (14,75 hp)
και
λόγο ισχύος προς βάρος μικρότερο από 0,1 kW/kg
»  Μηχανοκίνητα τρίκυκλα, των οποίων η ισχύς δεν υπερβαίνει τα 15 kW
(20,12 hp) | (1kw = 1,36 hp).

Η άδεια ισχύει για 15 έτη μετά χρειάζεται ανανέωση.

Προϋποθέσεις

Image

Τι θα πρέπει να γνωρίζω για να ξέρω αν δικαιούμαι να αποκτήσω δίπλωμα οδήγησης μηχανής Α απεριόριστο

 
»  Ο ενδιαφερόμενος να έχει κλείσει το 18ο έτος της ηλικίας του.
»  Ο ενδιαφερόμενος να έχει την κανονική του διαμονή στην Ελλάδα ή την ιδιότητα του σπουδαστή ή του μαθητή επί έξι (6) τουλάχιστον μήνες στην Ελλάδα συνεχώς ή αθροιστικά, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο.
»  Εάν ο ενδιαφερόμενος είναι αλλοδαπός να έχει άδεια διαμονής ή παραμονής, ή άδεια εργασίας για 6 συνεχής μήνες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης.
»  Για τους υπηκόους των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή των κρατών Νορβηγίας, Ισλανδίας, Λιχτενστάιν απαιτείται βεβαίωση εγγραφής πολίτη κράτους-μέλους της Ε.Ε. η οποία πρέπει να έχει εκδοθεί 95 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης για άδεια οδήγησης, καθώς και φωτοαντίγραφα αυτών.

Συλλογή Δικαιολογητικών

Image
Ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να συγκεντρώσετε
τα απαραίτητα δικαιολογητικά και επικοινωνήστε μαζί μας
για να ξεκινήσουμε την διαδικασία.
Image
Image
Image
Image

Επικοινωνία

Διεύθυνση: Πλαστήρα 46, Γιαννιτσά
Τηλέφωνο: 2382101738
E-mail: rentasdriving@gmail.com

Follow Us On

Image
Δευτέρα - Παρασκευή

9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ. &
5:00 μ.μ. - 9:00 μ.μ.


Σάββατο & Κυριακή

Κλειστά